Onderwijs

De digitale lesbrieven voor de Dierenzoeker zijn tijdeiljk niet beschikbaar.

Dierenzoeker in de les gebruiken? Als ouder of begeleider uw kinderen activiteiten met de Dierenzoeker laten doen? Dat kan! Naturalis heeft voor de Dierenzoeker een pakket lesbrieven ontwikkeld, vooral gericht op het basisonderwijs (groep 4 t/m 8). Er zijn nu 22 lesbrieven beschikbaar (tijdelijk niet beschikbaar).